Materiał Partnera

Jakie prace ziemne składają się na przygotowanie gruntu pod inwestycję budowlaną?

Jakie prace ziemne składają się na przygotowanie gruntu pod inwestycję budowlaną?

Roboty ziemne, które są prowadzone na placach budowy, to jedne z najważniejszych czynności w procesie budowlanym. Bez nich praktycznie nie ma mowy o powodzeniu inwestycji. Ich efektem jest taki stan powierzchni, który charakteryzuje się odpowiednim ukształtowaniem i nośnością. Bez prac ziemnych nie byłoby możliwe przechodzenie do kolejnego etapu budowania. Czym są roboty ziemne i jakie działania wchodzą w ich skład?

Co to są roboty ziemne?

Robotami ziemnymi nazywa się różnego rodzaju czynności, które mają na celu takie przygotowanie gruntu, aby można na nim rozpocząć budowę. Może to być zarówno wydobywanie ziemi, jej przewożenie, jak również tworzenie nasypów i przygotowywanie podłoża pod następne prace.

W jaki sposób klasyfikuje się roboty ziemne?

Firmy, takie jak BILFACH, które wykonują roboty ziemne, najogólniej dzielą je na nasypy i wykopy. Jednak dokładniejsza klasyfikacja to podział na trzy typy prac.

  • Prace przygotowawcze. Roboty te mają na celu przygotowanie terenu pod następny etap prac. Polegają one na usunięciu z działki roślin, darniny oraz korzeni drzew i krzewów. Do prac przygotowawczych należy także konstruowanie budowli ziemnych, odprowadzanie i obniżanie wód gruntowych, spulchnianie gruntu oraz całkowite usuwanie pozostałości starych budynków.
  • Podstawowe prace ziemne. Należą do nich te wszystkie czynności, które kształtują grunt pod budowę. Najczęściej przeprowadzane są przy pomocy maszyn i ciężkiego sprzętu. Należą do nich: wszelkiego rodzaju wykopy, makroniwelacja, zasypki i nasypy, a także zagęszczanie za pomocą podsypek.
  • Prace wykończeniowe. Są to wszystkie działania, które mają na celu ostateczne przygotowanie gruntu pod właściwą budowę obiektu. Są to wykopy pod stropy i ławy fundamentowe, wyrównywanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, wyrównywanie i zagęszczanie skarp, profilowanie nasypów, tworzenie małej architektury i układanie gotowej ziemi z roślinami.

W jaki sposób szukać dobrej firmy do wykonania prac ziemnych?

Prace ziemne to szereg różnych czynności, które powinny być prawidłowo wykonane. W przeciwnym razie może to oznaczać niepowodzenie całej inwestycji. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby wykonywali je doświadczeni specjaliści. Na rynku jest wiele firm świadczących takie usługi i dlatego wybór może być trudny.

Wybierając firmę do prac ziemnych, na pewno warto sprawdzić opinie na jej temat. Jak zwykle w takich przypadkach przydatne są informacje w sieci albo polegać na poleceniach znajomych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję