Materiał Partnera

Metody utylizacji odpadów medycznych

Metody utylizacji odpadów medycznych

Każdego dnia w szpitalach i innych placówkach, gdzie realizuje się świadczenia zdrowotne lub prowadzi badania z zakresu medycyny, powstaje mnóstwo różnego rodzaju odpadów medycznych. Przepisy prawa nie pozwalają na pozbywanie się ich w standardowy sposób. Istnieją określone metody utylizacji takich odpadów. Stosowanie ich służy ochronie zdrowia i życia ludzi, oraz jest wyrazem troski o środowisko.

 

Metody utylizacji odpadów medycznych

Odpady medyczne dzieli się na 3 podstawowe grupy:

  • zakaźne,
  • niebezpieczne, ale inne niż zakaźnie,
  • inne niż niebezpieczne.

 

To jak powinna przebiegać utylizacja odpadów medycznych, zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania  odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wymieniono tam następujące metody utylizacji:

  • termiczne przekształcanie odpadów – czyli spalanie w temp. 1100OC lub 850OC – w zależności od rodzaju odpadów; metoda ta umożliwia zmniejszenie ich objętości o 90%;
  • przetwarzanie mikrofalami – odpady medyczne najpierw się oczyszcza parą, kruszy i moczy, a następnie poddaje działaniu mikrofal; mikroorganizmy w zdecydowanej większości zabijane są przez fale o częstotliwości 2450 MHz i długości 12,24;
  • dezynfekcja termiczna – czyli odkażanie poprzez poddanie odpadów działaniu wysokiej temperatury (400 – 700OC) w warunkach średnich ciśnień atmosferycznych; zmniejsza objętość odpadów o około 50%;
  • autoklawowanie – czyli inaczej sterylizacja parowa (temp. pary wynosi 130 – 190OC) – próżniowa albo grawitacyjna;
  • inna obróbka fizyko-chemiczna – czyli dezynfekcja chemiczna, mająca na celu oczyszczenie odpadów medycznych z toksyn.

 

Kto może utylizować odpady medyczne?

Zarówno transportem, jak i utylizacją odpadów medycznych mogą się zajmować jedynie przedsiębiorstwa, które uzyskały stosowane zgody i pozwolenia. Przykładem może być firma Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Spółka Z O.O. w Tarnowie.

Właśnie takie firmy mają floty pojazdów przystosowane do zgodnego z przepisami transportu odpadów medycznych. Stosują się też do wymogów prawnych dotyczących sposobów ich utylizacji. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ niestosowanie się do określonych prawnie procedur, powoduje powstanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Może np. prowadzić do wybuchu epidemii, w przypadku nieodpowiedniego postępowania z odpadami zakaźnymi, albo do skażenia środowiska, jeśli odpady medyczne zawierają toksyczne związki. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiedzialne podejście do kwestii ich składowania, transportu i utylizacji.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję