Materiał Partnera

Na czym polega badanie metodą Proctora?

Na czym polega badanie metodą Proctora?

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać szereg badań, w tym badania geologiczne. Są one niezbędne, aby w prawidłowy sposób zaprojektować i posadowić obiekt budowlany. Każda konstrukcja, aby mogła stać stabilnie na podłożu, musi być ono maksymalnie zagęszczone, do czego wymagana jest odpowiednia wilgotność gruntu. W tym celu wykonuje się badanie metodą proctora – czym ono jest i na czym polega?

Czym jest badanie metodą Proctora?

Maksymalne zagęszczenie gruntu przesądza o bezpiecznym posadowieniu obiektu budowlanego, a można je uzyskać jedynie znając ilość wody, jakiej należy użyć do zagęszczania. Badanie metodą Proctora ma na celu określenie optymalnej wilgotności, która pozwala na osiągnięcie największego zagęszczenia gruntu oraz jak najlepsze wykorzystanie właściwości szkieletu gruntowego. Badanie to swoją nazwę zawdzięcza aparatowi Proctora, przy pomocy którego się je przeprowadza. Wyróżniamy dwa rodzaje aparatu: mechaniczny oraz ręczny. Aparat Proctora składa się z czterech tłoków, czyli ubijaków w formie lekkiej lub ciężkiej, prowadnicy, nadstawki, dwóch różnej wielkości cylindrów oraz podstawki.

Badanie metodą Proctora wykonują doświadczeni fachowcy, ponieważ musi być ono przeprowadzone zgodnie z Polską Normą Budowlaną PN-88/B-04481. Norma ta obejmuje badania cech gruntu na potrzeby budownictwa, zasady ich stosowania oraz sposoby ich wykonywania – dodaje nasz rozmówca z Przedsiębiorstwa Geologicznego Geoprojekt Szczecin.

Jak przebiega badanie metodą Proctora?

Przeprowadzenie zagęszczenia dla różnego podłoża możliwe jest dzięki zróżnicowanym parametrom każdego z cylindrów oraz ubijaków, pozwalająca na uzyskanie zróżnicowanej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. Specjaliści przeprowadzając badanie odtwarzają proces technologicznego zagęszczania gruntu na budowie. Do badania metodą Proctora potrzebnych jest kilka próbek danego podłoża o różnym stopniu wilgotności, które należy przygotować we właściwy sposób. Pierwszym etapem badania jest więc wysuszenie, oczyszczenie i rozdrobnienie podłoża. Tak przygotowane próbki, w ściśle określonej ilości, umieszcza się w cylindrze, a następnie ubija się je tłokami z określoną energią. Do każdej próbki dolewa się wodę w kilku cyklach, za każdym razem zmniejszając jej ilość. Gdy masa badanego gruntu zacznie się zmniejszać, można ustalić, przy jakiej wilgotności próbka zagęszczała się najsilniej pod wpływem ubijania, a badanie uznać za zakończone. Wyniki badania przedstawia się przy pomocy wykresu z krzywą zagęszczania gruntu.

Komu należy zlecić badanie metodą Proctora?

Badanie metodą Proctora należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, dlatego wykonywać je mogą jedynie doświadczeni specjaliści z zakresu geologii inżynierskiej. Powierzenie tego badania doświadczonej i odpowiedzialnej firmie to gwarancja prawidłowo przeprowadzonego badania i bezpieczeństwa obiektu budowlanego w przyszłości. Wybierając firmę, której zlecimy badanie metodą Proctora, kierujmy się przede wszystkim doświadczeniem, wysoką jakością świadczonych usług oraz opiniami zadowolonych klientów.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję