Materiał Partnera

Na czym polega obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych?

Na czym polega obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych?

Oferta firm specjalizujących się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi może być kompleksowa. Oprócz obsługi administracyjnej oraz kilku innych typowych dla niej czynności przedsiębiorstwa tego typu zajmują się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. Na czym polega taka usługa, czyli jaki jest jej szczegółowy zakres? Odpowiedź na to i na wiele innych pytań znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Na czym może polegać zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi?

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi może obejmować szereg rozmaitych czynności. Firmy specjalizujące się w świadczeniu tego typu usług, takie jak Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów z Bydgoszczy, w ramach swojej oferty zajmują się przede wszystkim obsługą administracyjną wspomnianych wspólnot. Usługa ta polega między innymi na obliczaniu wysokości opłat czynszowych, opłat za świadczenia dodatkowe i ich aktualizacji poprzez terminowe podwyższanie opłat czynszowych, windykacji wewnętrznej, przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do skierowania sprawy do sądu o zapłatę czy eksmisję oraz na zawieraniu i rozwiązywaniu umów z dostawcami mediów.

To jednak niejedyne usługi świadczone przez zarządców wspólnot mieszkaniowych. W ramach swojej działalności zajmują się oni także obsługą budowlaną polegającą na przeprowadzaniu nie tylko drobnych napraw, ale i rozległych prac remontowych. Do realizowanych przez nich zadań może również należeć obsługa finansowo-księgowa, obsługa techniczna, a także sprzątanie nieruchomości oraz otaczającego je terenu. Do usług świadczonych przez opisywane przedsiębiorstwa zaliczyć też można obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Jaki może być zakres obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych?

Firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi w ramach swojej działalności współpracują z godnymi zaufania kancelariami prawnymi, dzięki czemu wszelkie problemy natury prawnej są w szybkim tempie rozwiązywane. Do ich zadań z zakresu obsługi prawnej wspólnot należy między innymi przygotowywanie wszystkich dokumentów, które wiążą się z procedurami sądowymi i nie tylko. Zarządcy mogą na przykład przygotowywać i wnosić do sądu sprawę o zapłatę i eksmisję. Mogą prowadzić w sądzie sprawę o zapłatę i eksmisję aż do uzyskania prawomocnych wyroków i postanowień. Do realizowanych przez nich czynności zaliczyć też można między innymi kierowanie spraw zakończonych prawomocnymi wyrokami do postępowania egzekucyjnego i prowadzenie ich aż do zakończenia oraz sporządzanie opinii prawnych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję