Materiał Partnera

Przemysłowe oczyszczanie powietrza a BHP

Przemysłowe oczyszczanie powietrza a BHP

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest sprawdzenie, czy na poszczególnych stanowiskach pracy występuje zagrożenie oddziaływaniem czynników niebezpiecznych oraz zastosowanie takich metod ochrony zbiorowej lub środków ochrony indywidualnej, żeby wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć ich wpływ na zdrowie i życie zatrudnionych. Jednym z ważniejszych problemów okaże się emisja pyłów i gazów pojawiająca przy różnych procesach technologicznych.

 

Jakie zagrożenia wiążą się z zanieczyszczeniami powietrza?

 

Zanieczyszczenia powietrza to drobne cząsteczki ciał stałych oraz cieczy, które z uwagi na swoją niewielką masę mogą być w nim zawieszone. Mogą to być pyły ultra drobne, mające średnicę zaledwie 0,1 µm, a także pyły submikronowe osiągające poniżej 1 µm. Kłopoty sprawiają również nieco większe pyły drobne tj. o cząsteczkach mniejszych niż 2,5 µm, a także pyły do 10 µm. Drobiny o większych rozmiarach są z reguły mniejszym problemem, ponieważ stosunkowo szybko samoistnie opadają z uwagi na swoją masę. Szkodliwość cząsteczek pyłów wynika z ich rozmiarów, co sprawia, że mogą łatwo przedostawać się do układu oddechowego, a z niego przenikać do krwi (w przypadku pyłów ultradrobnych). Oznacza to zwiększone ryzyko chorób – od pylicy krzemianowej, aluminiowej czy węglowej, aż po przewlekłe niedrożności, stany zapalne i alergie. W grę wchodzą podrażnienia błon śluzowych oraz choroby skóry. Przyczyną kłopotów zdrowotnych np. wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory może być obecność metali ciężkichm.in. ołowiu, kadmu, chromu i niklu. Niezawodnym sposobem na radzenie sobie z takimi niebezpieczeństwami jest stosowanie urządzeń do przemysłowego oczyszczania powietrza, a więc różnych typów filtrów od mechanicznych (np. siatek lub materiałów porowatych) przez elektryczne (powodujące jonizację cząsteczek zanieczyszczeń) po separatory inercyjne, bezwładnościowe oraz cyklony.

 

Jak określa się obecność czynników niebezpiecznych?

 

Stwierdzenie obecności czynników niebezpiecznych wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań. Pozwalają one na wykrycie konkretnych substancji, a także określenia, czy ich ilość nie przekracza stężeń definiowanych przez trzy najważniejsze wskaźniki: najwyższy dopuszczalny pułap będący wartością progową stężenia, które nie może być przekroczone, najwyższe dopuszczalne stężenie, czyli maksymalną ilość konkretnej substancji, jaka średnio może utrzymywać się w powietrzu podczas 8-godzinnego okresu, w którym pracownicy mogą mieć z nią kontakt, najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe, a więc maksymalna dawka, na którą może być wystawiony pracownik przez co najwyżej 2 razy po 15 minut na 8 godzin z przerwą między ekspozycjami wynoszącą minimum 1 godzinę. Firmą oferującą przemysłowe systemy oczyszczania powietrza jest Rebelion. Zajmuje się ona m.in. sprzedażą i montażem instalacji do opylania, usuwania dymów i gazów, a także odciąganiem mgły olejowej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję